Υποβολή Εργασιών

 • Γενικές Οδηγίες

  Αποστείλατε την εργασία σας σε ηλεκτρονική μορφή στο info@empakan-synedrio2016.gr ως συνημμένο αρχείο Microsoft Office, MS Word for Windows αναφέροντας τα προσωπικά στοιχεία του κύριου συγγραφέα (ονοματεπώνυμο, επιστημονικό τίτλο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail) καθώς και τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας (προφορική ή αναρτημένη).

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 29/02/2016 έως 09/05/2016

  Περιλήψεις εργασιών που θα αποστέλλονται με fax, δεν θα γίνονται δεκτές.

  Κάθε συγγραφέας – ομιλητής έχει δικαίωμα παρουσίασης μόνο δύο εργασιών, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες.

  Η οικονομική τακτοποίηση της εγγραφης στο συνέδριο τουλάχιστον του συγγραφέα που είναι ομιλητής είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθεί για την αποδοχή της εργασίας του. Οι εργασίες των  συγγραφέων – ομιλητών  που δεν θα έχουν  εγγραφή στο συνέδριο δεν θα καταχωρούνται στο πρόγραμμα του συνεδρίου και δεν θα ανακοινώνονται .

  Μετά τη παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας από τη Γραμματεία του Συνεδρίου, θα λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής. Σε περίπτωση που δεν έχετε την σχετική επιβεβαίωση εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία αποστολής, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία. Το αυτό θα ισχύσει και αμέσως μετά την οικονομική τακτοποίηση της εγγραφής σας .

  Μέχρι 10 Ιουνίου 2016 όλοι οι συγγραφείς θα έχουν ενημερωθεί από τη Γραμματεία του Συνεδρίου για την έκβαση και την τυχόν βράβευση της εργασίας τους.

  Οδηγίες Υποβολής Επιστημονικών Εργασιών

  Το ελεύθερο σκέλος του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει Ελεύθερες Ανακοινώσεις (Ε.Α.) και Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-Posters) (P). Επισημαίνεται ότι δε γίνονται δεκτές εργασίες με περιεχόμενο βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Η περίληψη των εργασιών που θα αποσταλεί, για Ελεύθερες Ανακοινώσεις και Αναρτημένες Ανακοινώσεις, θα πρέπει να είναι μέχρι 350 λέξεις, σε γραμματοσειρά Times New Roman, μεγέθους 12 και μονό διάστιχο και να μην περιλαμβάνει διαγράμματα ή πίνακες. Οι εργασίες θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και δεν θα γίνονται δεκτές διατυπώσεις όπως π.χ. «τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο συνέδριο» ή «τα συμπεράσματα θα αντληθούν μετά τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων» και άλλα παρόμοια. Η περίληψη πρέπει να είναι δομημένη ως εξής:

  Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικά, Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.

  • Ο τίτλος της εργασίας, που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 70 χαρακτήρες, να γραφεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
  • Τα ονόματα των συγγραφέων, ο φορέας και η χώρα να γραφούν κάτω από τον τίτλο.
  • Τα αρχικά του μικρού ονόματος των συγγραφέων να γραφούν πρώτα.
  • Υπογραμμίστε τον κύριο συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.

  Πρέπει να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς και χώρο προέλευσης των συγγραφέων. Αφήστε μια σειρά κενή πριν αρχίσετε το κείμενο της περίληψης. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συντομογραφίες, να αναφερθούν την πρώτη φορά ολογράφως. Μην συμπεριλάβετε γραφικά στο κείμενο της περίληψης. Στο κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να αναφέρεται ο εργασιακός χώρος των συγγραφέων. Μετά την παραλαβή της εργασίας τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

  Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας.

  Χρονική Διάρκεια και Οδηγίες Παρουσίασης

  Ελεύθερες Ανακοινώσεις:

  Διάρκεια παρουσίασης: 8 λεπτά (και 2 λεπτά συζήτηση)

  Αναρτημένες Ανακοινώσεις:

  Διάρκεια παρουσίασης : 3 λεπτά

  Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή (E-posters) σε οθόνες plasma σε ειδικό χώρο του Συνεδρίου.

  Δεν απαιτείται η κατασκευή (εκτύπωση) poster από τους συγγραφείς.

  Η παρουσίαση των eposters θα αφορά την περίληψη όπως εστάλη αρχικά.

  ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΩΣ ePOSTER, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ.

   

  Βράβευση εργασιών

  Η καλύτερη προφορική ανακοίνωση θα βραβευθεί με το ποσό των 1.000€.

  Έπαινοι θα απονεμηθούν στην 2η και 3η καλύτερη προφορική εργασία.

  Επιτροπή Βράβευσης

  Κ.Τσιούφης, Ε. Χατζηαγγελάκη,  Χ.Δημοσθενόπουλος, Σ.Λιάτης