Σχετικά με το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.

 

 

  • Υποβολή Εργασιών

     

    Αποστείλατε την εργασία σας σε ηλεκτρονική μορφή στο info@empakan-synedrio2016.gr ως συνημμένο αρχείο Microsoft Office, MS Word for Windows αναφέροντας τα προσωπικά στοιχεία του κύριου συγγραφέα (ονοματεπώνυμο, επιστημονικό τίτλο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail) καθώς και τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας (προφορική ή αναρτημένη).
  • Εγγραφή – Διαμονή

     

    Βρείτε εδώ την ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής σας. Το Δικαίωμα Συμμετοχής περιλαμβάνει: Εγγραφή στο Συνέδριο, Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος, συνεδριακό υλικό (τελικό πρόγραμμα, cd τόμος εισηγήσεων & τόμος περιλήψεων, άλλα έντυπα), καφέ στα επίσημα διαλείμματα του Συνεδρίου,